Meer over mij

Max Wildschut (1967) studeerde cognitieve- en neuropsychologie, voor zich te specialiseren in de evolutionaire psychologie. Vanuit dit theoretisch kader richt Max zich op vraagstukken rond prestatie, motivatie, samenwerking en leiderschap. Hij schreef hier over in onder meer Darwin voor managers (2009), Gezag (2013) en Stop Denk Doe (2015).
Max is buitenpromovendus aan de VU universiteit waar hij onderzoek doet naar leiderschap vanuit een evolutionair perspectief. Samen het professor Mark van Vugt (VU) richtte Max het Nederlands Instituut voor Management en Evolutionaire Psychologie (NIMEP) op. Doelstelling van het NIMEP is het vertalen van actuele wetenschappelijke inzichten naar praktische toepassingen voor organisaties.
Max is docent bij verschillende (commerciële) master opleidingen en is kerndocent voor de leergang Psychologe in Organisaties bij AOG school of management (Universiteit Groningen). Daarbij adviseert hij in organisaties bij vraagstukken rond prestatie, motivatie, samenwerking en leiderschap.

Passie: er gebeurd op het moment heel veel in de gedragswetenschappen. Dit vind ik in zichzelf al heel fascinerend, maar wat mij vooral drijft is dat al die inzichten een enorme waarde hebben voor de praktijk. Er is bijvoorbeeld veel kennis over hoe motivatie werkt, maar die kennis zie ik zelden terug in de praktijk. Hier ligt veel onbenut potentieel. Mijn passie is wetenschap toegankelijk te maken, zodat professionals hier van kunnen profiteren. Wat mij ten diepste beweegt hierin is een bijdrage te kunnen leveren aan meer menselijk werk en een meer menselijke samenleving.

Weblog: Brein, Evolutie en Werk
Rubriek: De Natuurlijke Leider (Management Team, samen met Mark van Vugt)

FacebookTwitterGoogle+Delen